Smedkunst

 
KC_bilde-47.jpg

I Norge finner vi spor av jernsmiing så langt tilbake som 500 år før vanlig tidsregning. Funn av våpen og redskap viser at smedene var dyktige håndverkere. I løpet av århundrene fikk produktene deres stadig større innpass i bygninger, i form av beslag, låser, rekkverk, gitre og porter. Ornamentikk og dekor har gjennom tidene vært integrert i smedens virke. KjellmanChapin Smeder ønsker å bevare det tradisjonelle håndverket, men også å føre det videre inn i vår egen tid. Som smeder er Monica og Benjamin opptatt av gjenbruk og ting som varer. Med sitt håndverk og sin kunst håper de å motarbeide bruk-og-kast-mentaliteten og produktenes korte levetid (planned obsolescence), noe som har preget årene etter andre verdenskrig.

KC_bilde-89.jpg
14361449_974756559302010_8146860721350914927_o.jpg
KC_bildeWEB-44.jpg

Om sin smedkunst sier Monica og Benjamin:

«Vi er interessert i alle slags former og uttrykk, men er særlig glad i Art Nouveau (Jugendstil) og Art Deco, pluss modernismen fra midten av nittenhundretallet. Med utgangspunkt i disse inspirasjonskildene søker vi å skape noe som er nytt og som snakker til samtida. Her dreier det seg ikke om å kaste ut ungen med badevannet, men å forene tradisjoner med det samtidige.I løpet av uka har vi satt av egne dager til utforsking av materialets plastiske potensial. Det gir oss armslag til å finne nye uttrykk, nye produkter, andre måter å framstille gjenstander på – og nye anvendelser av metall i interiør, dekor og så videre.»

KC_bilde-86.jpg
14317454_974756479302018_9000311133181029789_n.jpg